Vår internatbehandling flyttar till Karmansbo

Vår internatbehandling i Mellansverige bedrivs sedan den 13 maj 2024 på vårt behandlingsinternat Karmansbo. Karmansbo är beläget i en vacker herrgård från 1700-talet och ligger naturskönt beläget vid en sjö strax norr om Köping. Hör gärna av er för mer information, 046-20 75 00.

KONTAKTA KARMANSBO - 046 20 75 00

KONTAKTA KARMANSBO - 046 20 75 00

VAD ÄR ETT BEROENDE?

Beroende är ett samlingsnamn för den problematik eller det tillstånd som beskriver ett destruktivt användande av en substans eller beteende eller en kombination av dessa. Beroende har olika allvarlighetsgrad och kan ta sig olika uttryck. Det finns gemensamma nämnare samt specifika symtom och tecken beroende på allvarlighetsgrad. Idag ser forskningen att beroendeproblematik rör sig på en skala för olika individer. Det innebär att människor kan ha olika allvarlighetsgrad i sitt beroende och ha ett specifikt sätt att använda på.

 • Riskbruk
 • Alkoholism
 • Spelberoende
 • Drogmissbruk
 • Läkemedelsberoende
 • Samsjuklighet

GEMENSAMMA NÄMNARE

 • Konsekvenser i relationer
 • Presterar sämre
 • Ekonomiska konsekvenser
 • Lögner och förnekelse
 • Nedstämd eller deprimerad

HUR UTVECKLAS ETT BEROENDE?

Ingen föds beroende men man kan födas med en högre sårbarhet att utveckla ett beroende. Oavsett hur lång tidsprocessen är blir det en nedbrytande process som inkräktar mer och mer på livet som att beröra hjärnans belöningssystem. Regelbundet användande av någon form av drog skapar kraftfulla belöningar som sedan gör att det blir svårt att bli nöjd utan drogen. Droger är en effektiv form av flykt från ångest, smärtsamma tankar eller ansvar. En effektiv flykt som i sig skapar nya saker att fly ifrån då det uppstår konsekvenser.

ALKOHOLMISSBRUK

Beroende är en komplex problematik. Det unika med alkoholism eller alkoholberoende som det kallas idag, är att alkoholen tar kontrollen och blir ens närmaste bundsförvant medan familj, vänner, kollegor och andra kommer i andra hand. Det kan sluta i tvångsmässigt drickande men det går att bryta och göra en förändring med rätt och professionell hjälp. Alkoholberoende drabbar många människor – oavsett kön, ålder, klass eller yrkesgrupp.
Läs om behandling alkoholmissbruk

DROGMISSBRUK

Drogberoende skiljer sig då beroendet är kopplat till förändringar i hjärnan och dess belöningssystem. Den som är drogberoende reagerar annorlunda på droger än vad andra gör och drogen fyller en annan funktion i deras liv. Kombinationen av ett ökat begär och den brottsliga aspekten ger detta en annan nivå av konsekvenser.
Läs om behandling drogmissbruk

SPELBEROENDE

Spelberoendet är slug och unik men har många likheter med ett kemiskt beroende. Kombinationen av tillgängligheten, ökad tid framför en skärm, problem med pengar, extremt begär att vinna tillbaka förluster samt ökad psykisk ohälsa i form av stress och ångest skapar i många fall extrema konsekvenser. Det unika med spelberoende är jakten att vinna tillbaka en förlust och förnekelsen till konsekvenserna försvinner, förlusten ska vinnas tillbaka till varje pris.

LÄKEMEDELSBEROENDE

Läkemedelsberoende är en isolerande och nedbrytande problematik som tar lång tid att bryta. Den sker ofta i tysthet och med konsekvenser som vanligtvis bara är synligt för den beroende. Unika med detta beroende är den svåra balansgången mellan anledningen samt behovet att man behöver sin medicin till att den istället blivit ett problem.

SAMSJUKLIGHET

Samsjuklighet är ett begrepp som används när det diagnostiserats ett beroende med en annan psykisk ohälsa, som ex. neuropsykiatriska sjukdomar. Ett beroende går ofta hand i hand med den psykiska ohälsan som medför en större risk att överkonsumera vid ångest eller depressioner. Ett beroende används ofta som ett flyktmedel från känslor, tankar eller tidigare upplevelser i sitt liv som istället genererar än ännu sämre psykisk hälsa.