ANHÖRIG OCH MEDBEROENDE

Anhörigstöd

Här riktar vi oss till dig som är anhörig eller medberoende till personer med beroendeproblematik. Är det något vår erfarenhet visar så är det att anhöriga till någon som har en beroendeproblematik ofta kan må lika dåligt som den som använder. Vi erbjuder olika former av anhörigstöd och till dig med en närstående i behandling hos oss ingår anhörigstöd i form av en digital anhörigkurs. För rådgivning och stöd kring våra tjänster, kontakta oss via 020-20 20 75 eller anhorig@namndemansgarden.se.

  • Digital anhörigkurs
  • Fysisk anhörigkurs
  • Anhörigkonsultation
  • Vuxna barn-program
  • Familjesamtal
  • Enskilda samtal

ANHÖRIGSTÖD OCH MEDBEROENDE PROGRAM

The Drawing Room har genom Nämndemansgården olika former av program som vänder sig till dig som är anhörig, medberoende eller som präglats av beroende och/eller psykisk ohälsa under din uppväxt.

Läs mer om våra olika kurser och program

Anhörig, medberoende eller Vuxet barn?

Många symtom av att leva nära någon med ett beroende uppstår hos alla anhöriga men alla är inte medberoende som idag blivit ett aktuellt begrepp. Men vad är skillnaden mellan dessa?

VAD ÄR ANHÖRIG?

En anhörig är en familjemedlem eller nära släkting, i detta sammanhang kan det även vara en nära vän, arbetskamrat eller chef.

VAD ÄR MEDBEROENDE?

Medberoende är den som påverkats av en annan persons beteende ex. beroende och som är upptagen av att kontrollera och hantera den beroende.

VAD ÄR VUXET BARN?

Vissa personer har genom sin uppväxt präglats av beroende eller psykisk ohälsa. En sådan uppväxt gör att du utvecklar olika överlevnadsstrategier som orsakar viss problematik och idag vet vi att detta går att jobba med.