FÖR RÅDGIVNING, RING 011-540 70

FÖR RÅDGIVNING, RING 011-540 70

Är du medberoende? – Testa dig själv

Medberoende är ett tillstånd som drabbar anhöriga som påverkas av en annan persons beteende, till exempel ett missbruk, annat destruktivt beteende eller psykisk ohälsa. Begreppet medberoende handlar om att du anpassar dig efter någon annans problematik i hopp om att kunna hjälpa personen att ex. sluta sitt missbruk. Problemet är att önskan att hjälpa övergår till något som handlar om att tillfredsställa egna behov av kontroll och trygghet. Något som inte kan lösas genom någon annan. Här startar en nedåtgående spiral för alla inblandade.

Medberoende test

Vi har ställt samman 12 frågor med inriktning på symtom på medberoendeproblematik. Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering utan en indikation, en hjälp att se efter om det finns ett problem.

Ta dig tid och gör ditt bästa, det kanske är dom viktigaste frågorna du har ställt dig i ditt liv.

 • Fråga 1/12

  Ägnar du mycket tid och energi åt någon annans missbruk?

 • Fråga 2/12

  Tror du att du kan få någon att sluta missbruka?

 • Fråga 3/12

  Tänker du att, om personen slutar att missbruka, kommer alla dina problem att lösas?

 • Fråga 4/12

  Letar du efter gömmor eller andra tecken på att personen missbrukar, för att bekräfta dina misstankar?

 • Fråga 5/12

  Förändras dina känslor och ditt beteende mot personen efter dennes humör eller dagsform?

 • Fråga 6/12

  Har du ekonomiska problem på grund av någon annans missbruk?

 • Fråga 7/12

  Har du någon gång ljugit för någon i syfte att skydda personen som missbrukar?

 • Fråga 8/12

  Känner du oro inför helger, familjehögtider eller semestrar?

 • Fråga 9/12

  Har du tackat nej till inbjudningar på grund av rädsla hur personen ska uppföra sig?

 • Fråga 10/12

  Tänker du ibland, eller ofta, att det är ditt fel att personen missbrukar?

 • Fråga 11/12

  Känner du dig mer arg, ledsen och förvirrad än lycklig?

 • Fråga 12/12

  Känns det som om att ingen förstår dina problem, att du inte kan prata med någon?

Ditt resultat:

Dina svar ger ingen indikation på att du skulle ha ett problem. Upplevelse av problem är dock alltid individuellt. Dessa symptom täcker inte allt. Du är välkommen att kontakta oss om du vill diskutera dina funderingar vidare.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat:

Om du har svarat ja på 2 av dessa frågor är du sannolikt i riskzonen för att utveckla en beroendeproblematik. Denna nivå blir allt riskablare att ligga på desto längre tiden går.

Kontakta oss för konsultation så får du möjlighet att utforska din konsumtion tillsammans med en specialist.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat:

Har du svarat ja på 3-5 av dessa frågor har du antagligen en beroendeproblematik som påverkar ditt liv negativt. Kontakta oss för rådgivning. En erfaren specialist kommer att kunna hjälpa dig rätt i hur du kan gå vidare.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.

Ditt resultat:

Har du svarat ja på 6 eller fler av dessa frågor behöver du hjälp. Både ditt liv och andras liv påverkas negativt av din konsumtion. Vi vet av erfarenhet att det går att vända och att det aldrig är för sent. Vi är experter som bryr oss. Kontakta oss för råd och stöd.

Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering. Det ska ske av en läkare och i en intervjuform. Det kan dock fungera som en vägledning för dig i ditt utforskande om du behöver hjälp eller inte. Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt på frågorna.