Läkemedelsberoende och tablettmissbruk ökar bland svenskarna

 

Allt fler svenskar blir beroende av läkemedel. Enligt en studie av läkemedelsmissbruk i Europa har ungefär tolv procent av alla svenskar över 12 år vid något tillfälle missbrukat receptbelagd medicin. Framförallt handlar det om sömntabletter, smärtstillande opiater och lugnande medel (bensodiazepiner).

Missbruk av mediciner och läkemedel håller långsamt på att bli ett lika stort problem i Europa som i Nordamerika. I USA har det gått så långt att medellivslängden sjunker – bland annat på grund av en överutskrivning av opioider. Och närmare 400 000 amerikaner beräknas ha dött i opioidöverdoser mellan 1999 och 2017.

I den här artikeln tänkte vi berätta lite om vad vi vet om tablettmissbruk och läkemedelsberoende – i form av fakta och erfarenheter.

 

Ett lömskt beroende som smyger sig på

Läkemedelsberoende är ett beroende som långsamt smyger sig på – och som kan drabba vem som helst. Vanligvis börjar problemen med att du får läkemedel utskrivet vid utbrändhet, en allvarlig depression eller efter en smärtsam operation.

Kroppen bygger långsamt upp en tolerans mot läkemedel och dess effekter. Det är det som är så förrädiskt. Många som har ont tar smärtstillande tabletter lite för ofta och i för stora doser. Risken är så småningom att en hög konsumtion av läkemedel övergår till att bli ett destruktivt beroende. Därför ska du alltid ta läkemedel enligt läkarens ordination.

 

Svårt att sluta med sömntabletter, smärtstillande och lugnande medel

Det tar lång tid att bli kvitt sitt missbruk av läkemedel eftersom beroendet ofta är kopplat till något som individen faktiskt behöver. Många blir till exempel beroende av sömntabletter, just eftersom att det är svårt att sova utan dem.

Innan du slutar med beroendeframkallande läkemedel ska du prata med din läkare. Vissa kan sluta tvärt medan andra behöver trappa ner på sin läkemedelskonsumtion. Tala med din läkare. Det kan vara skönt att ha en plan för själva nedtrappningen. Det kan också vara bra att tala med någon för att få motivation att sluta.

 

Vanligt med abstinens

Många läkemedel har biverkningar. Det som utmärker sig för beroendeframkallande läkemedel är att biverkningarna kan vara svåra att märka av själv. Det kan handla om trötthet, sämre balans, syn och minne. Ofta är det först när du slutar att ta ett läkemedel som abstinensen märks av.

Abstinensen brukar ta sig uttryck i yrsel, muskelryckningar, förkylningskänsla och hjärtklappningar. Eftersom läkemedlen är lagliga – och att det oftast är en läkare som skriver ut dem – förlängs ofta lidandet innan någon förstår att hjälp behövs.

Bloggaren och entrepenören Tyra Sjöstedt blev utbränd och har talat ut om hur svårt det är att sluta med Tramadol (ett morfinliknande läkemedel). Efter ett långvarigt beroende och svår abstinens tog hon hjälp och skrev in sig en månad på The Drawing Room.

– Jag blev en annan människa utan tabletterna. Det kändes som att jag skulle dö. Huvudvärken var hemsk och jag hade ont i hela kroppen. Jag tror att det kan vara svårt att föreställa sig smärtan, säger Tyra Sjöstedt till Amelia.

 

Vad är opiater?

Det råder en begreppsförvirring i Sverige kring användningen av termerna opioider och opiater. Begreppet opiater har använts sedan 1970-talet, medan samlingsnamnet opioider egentligen är det korrekta.

Opioider är nämligen en grupp morfinliknande substanser som kan delas in i tre undergrupper som är vanliga vid akut smärtlindring.

  • Opiater (opiumalkaloider). Till exempel morfin, oxykodon och kodein. Samt illegala droger som heroin och opium.
  • Semisyntetiska opioider. Till exempel buprenorfin, hydromorfon och atropin.
  • Helsyntetiska opioider. Till exempel ketobemidon, petidin, metadon och tramadol.

Däremot visar en ny klinisk studie att säkrare alternativ som acetylsalicylsyra eller ibuprofen är lika effektiva mot smärta (vid behandling av patienter som kommer in till akuten).

 

Hur påverkar opioider kroppen?

Det finns starka och svaga opioider och alla människor reagerar olika på olika sorters opioider. Både vad gäller effekt och biverkningar.

Opioider ger ett kraftigt rus och är kraftigt beroendeframkallande eftersom kroppen snabbt utvecklar en tolerans mot dem. Symtomen på opiatabstinens är svåra och för stora doser kan leda till andningsstillestånd och död.

Tecken på läkemedelsberoende

  • Isolerad och inåtvänd
  • Förlorat intresse för tidigare favoritaktiviteter
  • Beteendemönster förändras
  • Humörsvängningar
  • Förändrat sömnmönster och rutiner
  • Röda och glansiga ögon
  • Rinnande och snörvlande näsa

HÖR AV DIG TILL OSS!
SPECIALISERAD PERSONAL INOM MISSBRUK OCH BEROENDE.
RING 011-540 70

HÖR AV DIG TILL OSS!
SPECIALISERAD PERSONAL INOM MISSBRUK OCH BEROENDE.
RING 011-540 70

Artiklar

Social distansering kan leda till ett ökat beroende

8 råd för anhöriga till alkoholister och missbrukare

Drogberoende och olika typer av behandling

Att vara medberoende - symptom och behandling

Läkemedelsberoende och tablettmissbruk ökar

Vad är Sober October? (Prova en alkoholfri månad)

Stress och utmattningssyndrom

Högpresterande egenföretagare löper större risk för alkoholberoende