Behandling läkemedelsberoende

 

Läkemedel mot smärta eller mot ångest och depression är viktiga för många för att kunna fungera i vardagen. Risken är att användandet av läkemedel övergår till att bli ett beroende som är destruktivt. 

Det förrädiska med läkemedelsmissbruk är att det är ett beroende som långsamt smyger sig på – och som kan drabba vem som helst. Vanligtvis börjar problemen med att du får läkemedel utskrivet vid utbrändhet, en allvarlig depression eller efter en smärtsam operation. 

Här är några exempel på beroendeframkallande läkemedel:

 • Morfin och liknande smärtmediciner: Tradolan, Citodon, Oxynorm, Oxycontin, Fentanyl.
 • Lugnande bensodiazepiner: Stesolid, Sobril, Xanor.
 • Bensodiazepinliknande sömnmedel: Imovane, Stilnoct.
 • Övriga: Lyrica.

Många som har ont tar smärtstillande tabletter ofta – och i för stora doser. Men kroppen bygger långsamt upp en tolerans mot läkemedel och dess effekter. Risken är så småningom att en hög konsumtion av läkemedel övergår till att bli ett destruktivt beroende. Därför ska du alltid ta läkemedel enligt läkarens ordination.

Eftersom drogen är legal och det oftast är läkare som står för utskrivningen förlängs ofta lidandet innan man förstår att hjälp behövs. Eftersom läkemedelsberoende innebär att beroendet är kopplat till något som personen behöver, till exempel smärtlindring, så är tillfrisknandeprocessen lång.

Hur ser behandlingen ut?

Behandling av läkemedelsberoende behöver alltid vara individuellt anpassad. Klienten behöver nya sätt att hantera det medicinerna hjälpt till med. Vår behandling för läkemedelsberoende bygger på att hitta din nivå av problematik och hur just din rehabilitering ska se ut. Hur mycket fokus som ska läggas på den fysiska, psykiska och den sociala rehabiliteringen är individuellt och planeras in med varje deltagare i början av behandlingen. 

Behandlingen på The Drawing Room sker i mindre grupper (max 8 klienter åt gången) och genom en individuellt anpassad handlingsplan. Upplägget är anpassat för att varje klient ska få en individuellt anpassad behandling samt kunna använda sin tid så effektivt som möjligt.

Varje moment i behandlingen på The Drawing Room leds av utbildade specialister inom sitt område. Alla metoder som används för att bearbeta läkemedelsmissbruk (och hitta lösningar) är evidensbaserade och väl förankrade inom den senaste forskningen.

Dagarna ägnas åt föreläsningar, ett enskilt behandlingsprogram med nära stöd, samt hälsorelaterade aktiviteter som mediyoga och träningspass. Allt vi gör bygger på att stärka din psykiska, fysiska och sociala hälsa – för att du ska kunna återta ett meningsfullt liv som inte kontrolleras av destruktiva beteenden.

Efterbehandling

Under vistelsens slutfas lägger vi tillsammans upp en plan för hur förändringen på bästa sätt ska bibehållas på hemmaplan.

Hur kommer jag till er?

Kontakta oss för att boka en utredning och bedömning som görs på The Drawing Room eller någon av våra enheter runtom i Sverige. Bedömningen är baserad på etablerade självskattningar kombinerat med en intervju. Underlaget används sedan för att kunna sätta en strukturerad och behovsanpassad behandlingsplan.

Via bedömningsunderlaget kan vi tillsammans reda ut problem kring beroendet samt eventuell psykisk ohälsa i form av till exempel ångest och depression.

Läs mer om läkemedelsberoende och tablettmissbruk här.

Vad kännetecknar läkemedelsberoende?

 • Isolerad och inåtvänd
 • Förlorat intresse för tidigare favoritaktiviteter
 • Beteendemönster förändras
 • Humörsvängningar
 • Förändrat sömnmönster och rutiner
 • Röda och glansiga ögon
 • Rinnande och snörvlande näsa

FRI RÅDGIVNING KRING VÅRA TJÄNSTER, RING 011-540 70

FRI RÅDGIVNING KRING VÅRA TJÄNSTER, RING 011-540 70