Misstanke om beroende på arbetsplatsen?

Om du som HR-ansvarig eller chef misstänker att en medarbetare är beroende har du en unik möjlighet som inte många har. Du kan ställa krav som en anhörig inte kan göra vilket gör att dina val kan ge en möjlighet till en positiv förändring.

Det är viktigt att inte skjuta upp problemet då det förvärras ju längre tid det går samt ökar risker som kostnader, utebliven produktion och personligt lidande.

 

Tänk på att

  • Ställ inga diagnoser själv
  • Ta hjälp internt som HR eller chef
  • Ta hjälp externt med rätt kunskap inom ämnet
  • Enligt lagen om rehabiliteringsansvar har chefen skyldighet att initiera en utredning vid tecken på ohälsa
  • Chefen har tolkningsföreträde
  • Fokusera och dokumentera signaler samt händelser

 

Tillsammans löser vi problemet

Kontakta oss för att tillsammans tolka de signaler och händelser som kan tyda på riskbruk eller beroende. Om vi anser att en utredning behövs bokar vi in ett möte för en bedömning och provtagning.

 

Det svåra samtalet

Vi stöttar dig inför samtalet med din medarbetare om hur du ska agera som chef och som medmänniska. Där ska du belysa din oro för medarbetaren, rekommendationer från oss att nämna och att ett möte är bokat tillsammans med oss för en bedömning.

 

Samtalet med oss

Under mötet reder vi ut situationen tillsammans och vi gör en bedömning med resultatet från provsvaren. Om vi anser att en insats behövs bokas ett nytt möte där vi tillsammans skapar en behandlingsplan efter era behov och förutsättningar.

Löpande återkoppling sker till dig som ansvarig för din medarbetare.

 

Insatser kräver kunskap

Det krävs mycket kunskap och stöd för att initiera en process i beroenderelaterade situationer. Att agera i en sådan situation är inte lätt då det är kopplat till mycket förnekelse och skam för alla inblandade.

Kontakta någon av våra kundansvariga i kontaktformuläret till höger eller The Drawing Room som guidar till den bästa lösningen för just din arbetsplats.

 

Tillbaka till Arbetsgivare

 

Tydliga signaler

  • Hög korttidsfrånvaro
  • Sämre prestation
  • Sekundära diagnoser
  • Konflikter eller isolering

FRI RÅDGIVNING KRING VÅRA TJÄNSTER, RING 011-540 70

FRI RÅDGIVNING KRING VÅRA TJÄNSTER, RING 011-540 70