FÖR RÅDGIVNING, RING 011-540 70

FÖR RÅDGIVNING, RING 011-540 70

BEROENDE PÅ ARBETSPLATSEN

Beroendeproblematik finns på alla arbetsplatser och på alla nivåer i en organisation. Att som ansvarig chef eller HR agera när man misstänker ett beroende är inte alltid lätt, särskilt inte när det gäller nyckelpersoner i företaget. Vi hjälper dig i de första stegen till att starta processen för en utredning och skräddarsy en behandlingsinsats som passar både individen och företaget.

  • Stor integritet
  • Flexibilitet
  • Behovsanpassat
  • Stöd till Chef/HR

KÄNNER DU ORO FÖR EN
MEDARBETARE ELLER CHEF?

Oavsett om du är HR-ansvarig, har en chefsposition eller är medarbetare kan det vara svårt att våga agera när någon inte mår bra. Ofta uppstår många frågor inom dig själv och osäkerheten kan medföra att problemet skjuts på framtiden.
Vi har samlat några bra punkter för dig att stödja dig emot!

Så här gör du!

VI RIKTAR OSS TILL

Vi är ett unikt behandlingshem för klienter med ett missbruk eller beroende av alkohol, droger eller läkemedel. Vi vänder oss särskilt till personer som har en publik roll, en nyckelposition i arbetslivet eller är egenföretagare – klienter i behov av stor integritet och lösningar efter sina livsförutsättningar. Behandlingen sker i en grupp om max 8 klienter och den första fasen är kort och intensiv eftersom våra klienter ofta inte kan vara borta från sina uppdrag under en längre period.

SAMARBETE

Statistik visar att nästan 90 % av alla med riskbruk och beroendeproblematik befinner sig i arbetslivet. Tydliga signaler vid ohälsa behöver upptäckas i tid för att minska kostnader och inte minst det personliga lidandet. Med ett proaktivt arbete minskar risker samt en hållbar investering som gynnar hela företaget.

Serviceavtal

Som arbetsgivare får ni tillgång till vår samlade specialistkompetens kring riskbruk och beroenderelaterad ohälsa samt en personlig kundansvarig.

  • Alkohol, droger eller läkemedel
  • Implementering av policys
  • Fri rådgivning
  • Stöd till chefer och HR
  • Effektiv hantering i insatser
  • Utbildningar

Proaktivt arbete

Att agera vid tidiga signaler ökar chanserna för en lyckad rehabilitering och förebygger framtida kostnader samt minskad produktion för bolaget.

Utredning och behandling

Vi arbetar med alla grader av problematik gällande beroende inom alkohol, droger och läkemedel och varje insats ser efter arbetsgivarens samt klientens behov.

Chef- och ledningsstöd

Professionellt stöd till dig som chef ger en ökad trygghet och handlingskraft i svåra frågor men nödvändiga samtal.

KONTAKTA OSS

Få direktkontakt med någon av våra regionala säljare för mer information Ring 011-540 70

info@qthedrawingroom.c4015.cloudnet.cloud